Słownik Pojęć

Backward Handover
Istniejące połączenie sygnalizacyjne zostanie wykorzystane do przesyłania informacji sterujących dotyczących handover-u.
Erlang
Jednostka natężenia ruchu telekomunikacyjnego. Przykładowo dla systemu składającego się tylko z jednego kanału transmisyjnego, który jest obciążony przez godzinę to natężenie w takim systemie wyniesie 1 Erlang.
Forward Handover
Nowe połączenie sygnalizacyjne zostanie wykorzystane do przesyłania informacji sterujących dotyczących handover-u.
Handover
Handover - przeniesienie połączenia. Jedna z najbardziej podstawowych procedur potrzebnych w mobilnych sieciach telekomunikacyjnych. Pozwala ona na utrzymanie połączenia (przesyłania danych) dla poruszającego się użytkownika. Najprostszy opis procedury przeniesienia: jeśli użytkownik wychodzi poza zasięg komórki obsługiwanej przez jedną stację bazową i wchodzi na obszar komórki obsługiwanej przez kolejną stację bazową, to w nowej komórce powinno być ustanowione nowe połączenie aby zachować ciągłość połączenia.[3]
Hard Handover
Gdy podczas procedury handover-u połączenie w komórce źródłowej jest zwalniane jeszcze przed ustanowieniem połączenia w komórce docelowej wówczas mówimy o procedurze Hard Handover.[3]
Macrodiversity
Odbiór zbiorczy w skali makro. W przypadku gdy stacja ruchoma utrzymuje połączenie z dwoma (lub więcej) stacjami bazowymi (Soft Handover) sygnał wysłany jest odbierany przez wszystkie stacje bazowe. Dane z poszczególnych stacji bazowych wysyłane są do sterownika RNC gdzie są składane i transmitowane do sieci szkieletowej.[2]
Na rysunku M.1 przedstawiono sytuację gdy stacja ruchoma komunikuje się z trzema stacjami bazowymi (z czego jedna jest pod kontrolą drugiego sterownika RNC). Dane od stacji ruchomej przekazywane są przez wszystkie trzy stacje bazowe do sterownika RNC (w szczególnym przypadku z wykorzystaniem interfejsu Iur).

Microdiversity
Odbiór zbiorczy w skali mikro.W przypadku gdy stacja ruchoma jest połączona z więcej niż jednym sektorem stacji bazowej (Softer Handover) sygnał wysyłany jest odbierany przez dwie anteny stacji bazowej. Sygnał z obu anten jest dostarczany do odbiornika RAKE. Takie działanie jest określane jako odbiór zbiorczy w skali mikro (ang. microdiversity)[2].
Innym przykładem microdiversity jest działanie odbiornika RAKE w stacji ruchomej do której dociera wiele replik nadawanego sygnału [2] głównie ze względu na wielodrogowość sygnału radiowego.Soft Handover
Gdy podczas procedury handover-u połączenie w docelowej komórce jest ustanawiane przed zwolnieniem połączenia w komórce źródłowej wówczas mówimy o procedurze Soft Handover.[3] W systemie UMTS można jeszcze wyróżnić szczególną sytuacje - gdy obie komórki (źródłowa i docelowa) są obsługiwane przez jedną stację bazową to w tym przypadku procedura nazwana jest Softer Handover. Rysuneki S.1.1 i S.1.2 to ilustracje obu przypadków.
S.1.1 Soft Handover

S.1.2 Softer Handover