środa, 19 lutego 2014

Obszary w sieci UMTS (i nie tylko).

Cały obszar sieci GSM/UMTS jest podzielony na mniejsze części. Najmniejszą częścią jest komórka (ang. cell) czyli obszar pod kontrolą stacji bazowej BTS/Node B. W sieci UMTS kilka komórek może tworzyć obszar URA (UTRAN Registration Area). Jest to obszar specyficzny dla sieci UMTS i nie występuje w sieciach GERAN.

Ilustracja poszczególnych obszarów w sieci UMTS.

Obszar po którym może poruszać się UE bez uaktualnia informacji w VLR to Location Area. Obszar po którym UE może poruszać się bez uaktualniania informacji w SGSN-ie to Routing Area.
Zarówno Location Area jak i Routing Area może zawierać jedną lub więcej komórek. Należy wspomnieć że Routing Area zawsze zawiera się w Location Area.

Zazwyczaj można spotkać stwierdzenie że MSC i SGSN zarządzają odpowiednio Location i Routing Area. To prawda ale zarówno MSC jak i SGSN może obsługiwać więcej niż jeden obszar.
Obszar zawierający jedno lub więcej Location/Routing Area i zarządzany przez MSC/SGSN nazywa się MSC/SGSN Area. Taką informację można znaleźć w [23.002] ale inne specyfikacje wspominają o MSC/SGSN Service Area. W moim rozumieniu to jest ten sam obszar i ponownie brak spójności w nazewnictwie w specyfikacjach 3GPP.

Jest jednak obszar zwany Service Area, wg [23.002] to obszar w którym abonent może być osiągalny dla innych abonentów bez wiedzy tych abonentów o aktualnym położeniu UE-ka w obrębie tego obszaru.
Taki obszar to może być jedna sieć komórkowa, jeden kraj, część kraju lub nawet kilka krajów.
Definicje Service Area znajdujemy również w [23.060] i tutaj jest to określone jako poziom dokładności określającej położenie dla celów zarządzania usługami w SGSN-ie.

poniedziałek, 17 lutego 2014

Network Operation Mode ewentualnie Network Mode of Operation

Aby zmniejszyć ilość koniecznej sygnalizacji istnieje możliwość połączenia domeny CS-owej i PS-owej a dokładniej możliwość połączenia MSC-a z SGSN-em poprzez opcjonalny interfejs Gs.

Dzięki takiemu połączeniu UE nie musi aktualizować swojego położenia do obu węzłów sieci CN. Wystarczy że wykona procedurę Routing Area Update i poinformuje o zmianie Routing Area SGSN-a a ten poinformuje MSC-a o zaistniałej zmianie.

Network Operation Mode to rozróżnienie i wskazanie czy w danej sieci jest skonfigurowany interfejs Gs czy też nie.
Network Operation Mode często w literaturze bywa opisywany jako Network Mode of Operation i nawet w specyfikacji 3GPP 23.060 stosowany jest skrót NMO mimo, że wspomniany jest tam Network Operation Mode.

Inne znaczenie ma poszczególny tryb dla sieci GERAN a inny dla sieci UTRAN.

W sieci UTRAN (Iu Mode) rozróżniamy NMO I i II.
W tym przypadku różnica jest tylko jedna: sieć pracująca w trybie NMO I ma skonfigurowany interfejs Gs podczas gdy sieć w trybie NMO II nie posiada tego interfejsu a co za tym idzie nie są dozwolone procedury typu combined. (takie jak combined LAU/RAU). W trybie NMO I dla UE zarejestrowanego zarówno w MSC-u jak i SGSN-ie paging CS-owy będzie wykonywany za pośrednictwem SGSN-a.W sieci GERAN rozróżniamy 3 tryby: NMO I, II i III.
  • NMO I - interfejs Gs jest skonfigurowany, CS-owy paging może być wysłany do MS-a z wykorzystaniem kanału paging-owego CCCH lub PPCH (Packet Paging Channel) lub PDCH (Packet Data Channel). Oznacza to że MS musi słuchać jednego kanału paging-owego i że CS-owy paging może być wysłany nawet na PS-owych kanałach traffic-owych.
  • NMO II - Interfejs Gs nie jest skonfigurowany, kanał CCCH jest wykorzystywany zarówno do CS-owego jak i PS-owego pagingu. W tym przypadku MS musi słuchać kanału CCCH nawet podczas transmisij danych PS-owych na kanałach traffic-owych. Rozwiązanie może być tutaj mechanizm BSS paging co-ordination.
  • NMO III - brak skonfigurowanego interfejsu Gs, paging CS-owy wysyłany kanałem CCCH, paging PS-owy wysyłany albo kanałem CCCH albo PPCH (jeśli jest on za-alokowany). To oznacza że MS w niektórych przypadkach musi słuchać dwóch kanałów paging-owych. W tym trybie nie ma kordynacji paging-u. Można zastosować wspomniany wcześniej mechanizm BSS paging co-ordination.
W specyfikacji 23.060 znalazłem informację że od Release-u 9 zabronione jest używanie kanału PPCH (również pozostałych PCCCH - Packet Common Control Channel) i w takim przypadku tryb NMO III staje się tak naprawdę trybem NMO II.

Mechanizm BSS paging co-ordination pozwala na wprowadzenie koordynacji paging-u ale z poziomu BSS-a nie CN-a (jak to ma miejsce w trybie NMO I). W tym przypadku to BSC sprawdzi czy MS nie ma w danej chwili transmisji CS-owej lub PS-owej i wtedy wyśle PS-owy paging dedykowanych kanałach CS-owych lub CS-owy paging używając PDCH. Mechanizm ten powinien być aktywny w tych celkach gdzie jest włączony DTM (Dual Transfer Mode).

To który tryb jest skonfigurowany w danej sieci i czy użwany jest mechanizm BSS paging co-ordination wysyłane jest do MS/UE z wykorzystaniem System Info. Dany tryb powiniem być taki sam dla wszystkich celek w danym Routing Area.